16/Jul/2020

“วิษณุ” เผย แก้พ.ร.บ.โรคติดต่อ ไม่ทัน เพราะติดโควิด ชี้ ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปก่อน!

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่จะมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ว่า เรื่องดังกล่าวจะยังไม่มีการพิจารณาในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.

วันนี้ เพราะต้องแยกออกมาพิจารณาเพื่อเสนอต่อสภาพิจารณา คงต้องใช้เวลายาวพอสมควร อาจจะนานเป็นปี ดังนั้นคงไม่ทันที่จะนำมาแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในช่วงนี้ ดังนั้นให้ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปก่อน