31/Oct/2020

ข่าว

สำหรับบรรยากาศเช้าวันนี้ (24 ธันวาคม) พบว่า ด้านหน้าบริษัทพงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัด เงียบเหงา แต่ด้านในก็มีคนงานที่แต่งกายด้วยชุดสีอื่น ซึ่งไม่ใส่เสื้อสีน้ำเงินซึ่งเป็นชุดของพนักงานบริษัทพงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัด เมื่อผู้สื่อข่าวลองสอบถาม รปภ.ที่เฝ้าหน้าประตูโรงงานก็บอกว่า คนงานเหล่านั้นเป็นของอีกบริษัทหนึ่งที่มาขอแบ่งเช่าพื้นที่บริษัทพงศ์พาราฯ ในการประกอบธุรกิจซึ่งเป็นอะไหล่ยางยนต์เหมือนกัน จากนั้นผู้สื่อข่าว ก็ได้เดินทางไปที่สำนักงานสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทย ซึ่งที่นี่มีพนักงานของบริษัทพงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัด มารวมตัวกันอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อรอรับฟังข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ...